’t Olde Postkantoor

Ruim honderd jaar na de bouw, heeft ’t Olde Postkantoor aan de Markt 1 in Dedemsvaart een nieuwe bestemming gekregen. Heering Vastgoed in Dedemsvaart heeft het monumentale pand, dat dateert uit 1912, nieuw leven ingeblazen. ’t Olde Postkantoor is in een pand geworden met een horecafunctie, detailhandel en kantoren.

Op de begane grond in een soort markthal waar zo’n twintig kleine winkels in gehuisvest zijn die hun producten of diensten aan de man proberen te brengen. Ook horeca is gevestigd. De eerste en tweede verdieping worden bestemd voor kantoorruimte en vergaderruimte voor Dedem architectuur.

Nieuwbouw
Om te voldoen aan de huidige eisen, kreeg het karakteristieke, gemeentelijke monument een complete renovatie, waarbij het authentieke deel ter plaatse van nummer 1 behouden bleef. De uitbouw ten noorden daarvan (nummer 1a) werd gesloopt en heeft plaatsgemaakt voor nieuwbouw. De uitbouw heeft een oppervlakte van circa 400 m2.

Aantrekkelijk
Met de komst van een nieuw winkelcentrum wordt het gemengde karakter en de levendigheid van Dedemsvaart behouden. Naast de functie van koopcentrum voor de dagelijkse benodigdheden en doelgerichte aankopen, dient het gebied immers ook aantrekkelijk te zijn voor recreatief winkelen, horeca en sociaal-culturele voorzieningen, zo staat in de structuurvisie te lezen.

Woningen
Voor de woningbouw in het centrumgebied gaat specifieke aandacht uit naar de doelgroepen jongeren/starters, senioren en alleenstaanden. De toevoeging van woningen rond de Markt en op andere locaties in het centrumgebied betekent tegelijkertijd extra draagvlak voor de winkels in met name de dagelijkse sector. Daarnaast wordt de sociale veiligheid door het toevoegen van woningen vergroot.

Respect
In de plannen bleef de vrije ligging van het gebouw bewaard en werd slechts aan de noordgevel ervan een bescheiden bouwvolume toegevoegd. Hiermee werd het oude postkantoor maximaal gerespecteerd en behield het marktplein een visuele relatie met de Dedemsvaart.

Bekijk de presentatie (PowerPoint)